Εγκυμοσύνη

Πρώτα ονόματα: Wolf


Πρώτα ονόματα: Wolf

Λύκος

Μην φοβάστε τον λύκο! Από τα Λατινικάλύκος, λύκος, εδώ είναι ένα σύντομο όνομα που είναι επίσης γλυκό. Είναι γιορτή 29 Ιουλίου για έναν άγιο επίσκοπο της Troyes που υπέστη την εισβολή των πολεμιστών του Attila και έσωσε την πόλη παραδίδοντας τον εαυτό του ως ομήρο. Ο Άγιος Λούπ είναι το αφεντικό των βοσκών, αστείο όχι;