Εγκυμοσύνη

Μεσαιωνικά ονόματα: Thibaud


Μεσαιωνικά ονόματα: Thibaud

Thibaud

Προέρχεται από το Θηοδημπαλντ, από το γερμανικό «θόδο» ή «θίοδος», που σημαίνει τον λαό, και «φαλακρός», τολμηρός, τολμηρός, ο Thibaud χρησιμοποιήθηκε καθ 'όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, προτού παραχωρήσει τη μορφή Thibault ... να σας ευχαριστήσω;

Τα γενέθλιά του:8 Ιουλίου.

Τα παράγωγά του: Tebald, Tebaldo, Theobald, Thibault, Thibaut, Thiebault, Tibaldi, Tibalt, Tybalt.