Εγκυμοσύνη

Πολύτιμα ονόματα: Opal


Πολύτιμα ονόματα: Opal

Οπάλιο

Από τη σανσκριτική λέξη "upala", ο πολύτιμος λίθος, αυτό το αρχικό όνομα αναφέρεται σε πολύτιμο λίθο διαφόρων χρωμάτων. Για τον εορτασμό της 10ης Μαρτίου.