Δημοσκοπήσεις

Προετοιμασία για τη γέννηση


Ερώτημα 2
Εάν ακολουθήσατε ένα προετοιμασία γέννησηςΉταν μια ευκαιρία για εσάς να συζητήσετε τυχόν ανησυχίες σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας;

2. Έχει η προετοιμασία για τη γέννηση σας μια ευκαιρία για να εκφράσετε ανησυχίες σχετικά με την άσκηση του γονικού ρόλου;

ψήφος

<Αποτελέσματα>