Δημοσκοπήσεις

Τι πιστεύεις για το νηπιαγωγείο;


Τους τελευταίους μήνες, το νηπιαγωγείο έχει υποστεί πολλές επιθέσεις. Και εσείς, πώς το κρίνετε; Πάρτε την έρευνά μας.

Βρίσκω παιδικό σταθμό:

Πολύ ικανοποιητική. Ικανοποιητική. Καθόλου ικανοποιητική.

ψήφος

<Αποτελέσματα>