Άλλος

Στρατηγική (από 4 ετών)


Ένα παιχνίδι στρατηγικής που συνίσταται στην ευθυγράμμιση όσο το δυνατόν γρηγορότερα των 4 βατράχων του χρώματος του. Το + του: ένα ωραίο ξύλινο παιχνίδι, ζωγραφισμένο στο χέρι. Τι τον φέρνει: να σεβαστεί έναν κώδικα. να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης. Lilly Frog, Sentosphère Η τιμή του: 21,90 €. Πού θα το βρείτε; Κάντε κλικ εδώ

Ένα παιχνίδι στρατηγικής που συνίσταται στην ευθυγράμμιση όσο το δυνατόν γρηγορότερα των 4 βατράχων του χρώματος του.
Η + του: ένα ωραίο ξύλινο παιχνίδι, ζωγραφισμένο στο χέρι.
Τι τον φέρνει: σέβονται έναν κώδικα.
να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης.
Lilly Frog, Sentosphère
Η τιμή του: 21,90 €.
Πού θα το βρείτε; Κάντε κλικ εδώ