Δημοσκοπήσεις

Στερίζετε τις φιάλες σας;


Συνιστάται πολύ πριν από την παρασκευή μιας φιάλης, η αποστείρωση δεν είναι πλέον απαραίτητη. Και εσύ, πώς το κάνεις;

Στερίζετε τις φιάλες σας;

Ναι, προτιμώ να είμαι προσεκτικός Όχι, τις έβαλα στο πλυντήριο πιάτων

ψήφος

<Αποτελέσματα>