Εγκυμοσύνη

Ταϊλανδοί


Ταϊλανδοί

Ταϊλανδοί

  • Γυναίκα όνομα.
  • Η προέλευσή του: από το ελληνικό "thais", κορδέλα.
  • Η ιστορία του: στην αρχαιότητα, οι Θάις ήταν κουρτέσας, κυρία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Τα γενέθλιά του: 8 Οκτωβρίου.
  • Τα παράγωγά του: Tais, Tess, Tessa, Tessie, Thea.