Δημοσκοπήσεις

Σεξουαλική ζωή, είσαι ευτυχής;


Τρίτη ερώτηση: πώς θα περιγράφατε τη σεξουαλική σας ζωή; ιδανικό, ικανοποιητικό, όχι περισσότερο ... Εναπόκειται σε σας να απαντήσετε!
Αύριο, μετά την ψηφοφορία μας.

Πώς θα περιγράφατε τη σεξουαλική σας ζωή;

Ιδανικό, δεν υπάρχει τίποτα να αλλάξει. Ικανοποιητική, αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Δεν είναι πραγματικά ικανοποιητικό, λείπει πολύ συχνά το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση. Φτωχές, συχνά δύσκολες να ζήσουν.

ψήφος

<Αποτελέσματα>