Πρώτες βοήθειες

Heimlich Maneuver


Το παιδί σας έχει απορροφήσει ένα μικρό αντικείμενο. Αναπνέει άσχημα, φαίνεται ασφυκτική.
Στέκεται ή στέκεται, στέκεται πίσω του. Εφαρμόστε τη γροθιά σας μεταξύ του στέρνου και του κουμπιού της κοιλιάς. Πιέστε το άλλο χέρι στη γροθιά για να περικυκλώσετε το παιδί σας. Πιέστε γρήγορα και δυνατά από κάτω προς τα πάνω. Επαναλάβετε τη χειρονομία. Δείτε τη χειρονομία στην εικόνα
Σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας, καλέστε το SAMU (15). Εν τω μεταξύ, μην επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον ένοχο και φροντίστε να αφήσετε το παιδί σας να καθίσει.