Εγκυμοσύνη

Φυσιολογική εγκυμοσύνη


Η εγκυμοσύνη λαμβάνει χώρα κανονικά, χωρίς ανωμαλίες ή εγκυμοσύνη.